January 3rd, 2011

2011-ieji: blogai turi tęstis

Ką reiškia atsikelti iš ryto "kaip žmogus"? O ką reiškia atsikelti iš ryto "kaip žmogus" sausio 1? Galima atsikelti netgi ne šiaip sau žmogum, o tiesiog Grand Cavalierium... O vis tiek įvaizdis yra niekas, o troškulys yra viskas. Bet čia ne apie tai.   

Collapse )