?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

I
Gyveno kartą toks blogeris rokiskis, kuris be kitą ko kartkartėmis mesdavo vieną kitą straipsnį į Lietuvos Rytą, kurio toks kitas blogeris kreivarankis , būdamas Žalgirio sirgalius, baisiai nemėgo ir kartais prie alaus bokalo vadindavo šį laikraštį tai „komsomolke“, tai „makulatūra“, bet čia ne apie tai... Tai štai sykį tas Rokiškis, nebegalėdamas daugiau tverti valdininkų, kurie kaip kokie pesliai, suleidę savo lenktus nagus į dorų žmonių kupras, kėsinosi savo besočiais snapais nuskabyti paskutinius mėsos trupinėlius nuo jų mirtimi besigaluojančių kūnų, pasiūlė genialią idėją – reikia sukurti virtualią skundų knygą, kurioje kiekvienas Lietuvos žmogus galėtų papasakoti kokius siaubus yra patyręs susitikimo su valdininku metu. Pradžia buvo sunki. Įsteigė kontorėlę, ėmė priiminėti žmonių skundus, juos skaityti, analizuoti, kataloguoti, suvedinėti juos į kompiuterius, užvedė personalinius folderius daugumai valdininkų. Pastarieji pyko, niršo, kad pagaliau žmonės turi kur visą tiesą apie juos pasakyti, bet padaryti nieko negalėjo – Rokiškis buvo nepaperkamas ir neįbauginamas, o visus emailus perskaitydavo ir rūšiuodavo asmeniškai. Džiaugėsi žmonės, kad Rokiškis taip juos nuo valdininkų gina ir visaip jam dėkojo. Kai kurie net siūlė surengti priešlaikinius Seimo rinkimus, o Rokiškį išrinkti Seimo pirmininku.

Visus metus dirbęs kaip kaip arklys, po 20 valandų per dieną, metų gale, asmeniškai peržiūrėjęs ir surūšiavęs kelias dešimtis tūkstančių skundų, panaudojęs kiekybinius ir kokybinius skundų analizės metodus, Rokiškis nustatė, kad blogiausias metų valdininkas yra kelių patrulis Jonas, iš Šilalės policijos komisariato – korumpuotas nenaudėlis ir įžulus chamas. Žmonės džiaugėsi, dėkojo Rokiškiui ir grūmojo Jonui. Iš karto po Kalėdų, prie Prezidentūros, dūdų orkestrui grojant gedulingą maršą, dalyvaujant aukščiausiems šalies pareigūnams, kelių patruliui Jonui buvo nuplėšti antpečiai, o Prezidentė specialiu dekretu atleido jį iš Šilalės policijos komisariato. „Nebijokite žmonės valdininkų, kovokite su jais ir rašykite visą teisybė apie jų juodus darbus į mūsų kontoros duomenų bazę ir tuomet kitiems parazitams bus tas pats, kas ką tik atsitiko niekadėjui Jonui“, - savo baigiamojoje kalboje, apibendrindamas Prezidentės ir Premjero pasisakymus, pažadėjo Rokiškis susirinkusiai miniai. Minia aistringai plojo ir kėlė tokius plakatus kaip – „Gėda Jonui“, „Valdininkus–lauk“, „Leo.lt – amžiaus afera“, „Rokiškį – į Prezidentus“, „Korupcijai – NE“, „Landsbergi – atiduok Mažeikių Naftą“. Kažkur tolėliau, viename minios pakraštyje, raudoname vėliavos fone plevėsavo murzininkų kryžius, o kitame minios pakraštyje aplink savo lyderį spietėsi paleckininkai ...
II

Praradęs darbą Jonas labai sielojosi ir gerą mėnesį sėdėjo savo namuose Šilalėje, bijodamas iškišti nosį laukan. Neretai ryte atsikėlęs ir pažvelgęs pro langą, prie savo durų pamatydavo pridėliotas degančias žvakutes. Galiausiai kažkuriam TV laidų prodiuseriui kilo mintis pakviesti Joną į savo tiesioginę pokalbių laidą. Manydamas, kad vis tiek nebėra ko prarasti, tasai sutiko. Laidoje visi pamatė, kad gal tas Jonas ne toks ir blogas – jo žmona nebuvo valdininkė, o dirbo Maksimoje prekių priėmėja, jiedu augino du gražius vaikučius, Raselę ir Tomuką. Tomukas gražiai piešdavo (Jonas studijoje parodė porą jo piešinių, kuriuos buvo atsinešęs), o Raselei puikiai sekėsi matematika – tai į Šilalę nuvykusiems laidos žurnalistams papasakojo jos vidurinės mokyklos mokytoja. Po šios laidos žmonės pasidalino per pusę. Vieni sakė, kad Jonas juk toks pat žmogus kaip ir jie, o kiti teigė, kad jis gudrus bestija valdininkas, bandantis apsimesti žmogumi ir dėl to dar pavojingesnis visuomenei. Tuo tarpu Jonas neužilgo gavo prašymą duoti interviu vienam gyvenimo būdo žurnalui. Tiražas su Jono interviu ir spalvotomis nuotraukomis buvo išgraibstytas akimirksniu. Po to pasipylė kvietimai dalyvauti įvairiuose projektuose, kaip „Šok su žvaigžde“, „Padainuokime“... Po poros mėnesių Jonas jau buvo kviečiamas į įvairių konkursų žiuri narius. Dar vėliau Jonas per TV ėmė reklamuoti kramtomą gumą, o galiausiai ir pats pradėjo vesti vieną TV laidą ir papildomai ėmėsi labdaringos veiklos – surinkęs TV žvaigždes ir visiems užsidėję Maltos ordino kryžius, gatvėse valgydavo sriubą ir kitiems duodavo ir prašydavo aukoti tiems, kurie neturi ko valgyti. Kiti žmonės irgi valgė ir aukojo, ir stebėjosi kaip Jonas iš kraująsiurbio valdininko sugebėjo virsti neišsenkančiu kraujo donoru ir visų vargstančių užtarėju ir pagalbininku. „Šaunuolis Rokiškis, jei ne jo sugalvota skundų knyga, Jonas ir toliau būtų pakelėse mums kenkęs, o dabar į tikrą žmogų pavirto“, – kalbėjo vieni kitiems žmonės.
III

Žmonės Rokiškį ėmė garbinti. Rokiškio miesto gyventojai netgi paskelbė bado streiką, reikalaudami, kad Lietuvos sostinė būtų perkelta į jų miestą. Be to didelis kipišas kilo vietos psichiatrinėje ligoninėje. Jeigu iki tol tarp ten besigydančių asmenų buvo galima sutikti ką tiktai nori t.y. Ruzveltą, Čingischaną, Sacharovą ar Mocartą, tai dabar praktiškai 95 proc. psichiatrinės klientų prisistatinėdavo Rokiškiais. Kilo baisi painiava juos visus registruojant – nei gydytojai, nei ligoniai nebegalėjo susigaudyti kas yra kas. Laimei šią problemą, kaip visada genialiai, išsprendė pats Rokiškis, pasiūlęs visiems ligoninėje esantiems Rokiškiams užvesti vieną ir tą pačią ligonio kortelę ir pildyti ją kaip vienam asmeniui. „Vis tiek diagnozė ta pati, o beprasmiško popierizmo – daug mažiau“, – pasakė jis. Gydytojai liko sužavėti tokiu protingu sumanymu, o vienas Rokiškis tai išgirdęs net ėmė ir pasveiko, ir pareiškęs esąs visai ne Rokiškis, o kunigaikštis Vilgaudas, pasiprašė pargabenamas namo, į Pilies gatvę Vilniuje.
Tuo tarpu Rokiškis irgi nesnaudė. Jo kontora greitai plėtėsi, nes žmonės, įkvėpti Jono atsivertimo, ėmė gausiai rašyti skundus, tiesiog užversdami visą jo kontorą. Kompiuteriai ėmė lūžinėti, prireikė diegti naujas sistemas, priimti papildomai specialistų, o jiems sutalpinti reikėjo naujų pastatų. „Andriau, tu suprask vieną kartą – čia tau ne jūsų biurokratinis mizeris, nėra kada žaist su visom tom deklaracijom, leidimais ir potvarkiais, čia dirbti reikia, o ne gaišt popierius stumdant – pervedi mums bapkes, o po to jau viską ten pats užsipildysi. Netrukdyk man žmonių interesus gint, bo jei nebebus tų, kurie moka mokesčius, pačiam reiks vieną dieną dirbt pradėt, nebijai to?“, – surinkęs vyriausybės kanceliarijos numerį, griežtai kalbėdavo Rokiškis. O skundai vis plūdo, atitinkamai plėtėsi ir Rokiškio kontora. Pats Rokiškis, jau nebespėdamas visų skundų skaityti asmeniškai, patikėjo tą darbą į jo kontorą naujai priimtiems specialistams, o pats susikoncentravo ties vadovavimu, projektų rašymu ir statistine duomenų apie skundus analize.

IV


Nagrinėjant valdininkų nuskriaustų žmonių skundus nebuvo apsieita ir be painių situacijų. Štai kartą Rokiškio kontora užregistravo vieną skundą, kuriame buvo vaizdžiai aprašomas vieno Vilniaus Naujininkų rajono kiemsargio apsileidimas ir polinkis išlenkinėti taurelę darbo metu. Šis skundas kontoroje ir buvo užregistruotas kaip vienas skundas, tačiau vėliau paaiškėjo, kad nors kaipo toks jis išties buvo vienas, tačiau ant jo savo kryželius buvo padėję 157 taboro čigonai, kurie pakėlė baisiausią erzelį, reikalaudami, kad tas jų skundas ant kiemsargio būtų įregistruotas tiek kartų, kiek yra čigonų t.y. 157. Sujudo žmogaus teisių aktyvistai, o žurnalistas Lielkaitis vėl išsitraukė savo kinokamerą. Kita paini situacija kilo sulaikant vieną Kauno gangsterį. Sulaikymo metu jis pasipriešino pareigūnams, panaudodamas peilį, tačiau „Aro“ vyrai jį kaip mat suraitė ir pargriovę kniūbsčią ant žemės, antrankiais surakino jam už nugaros užlaužtas rankas. Vėliau pats sulaikytasis nors ir pripažino, kad tokie pareigūnų veiksmai jam priešinantis peiliu buvo visiškai suprantami ir teisėti, tačiau skundėsi, kad jį, kaip mokesčių mokėtoją (formaliai jis dirbo pagal verslo liudijimą), giliai sukrėtė tai, kad atlikdami minėtus veiksmus pareigūnai keikėsi šlykščiausiais rusiškais keiksmažodžiais. „Mano ginamasis yra giliai pasipiktinęs ir sukrėstas, kad už valstybei jo mokamus mokesčius išlaikoma policija teikia tokio žemo kultūros lygio viešąsias paslaugas. Mes ketiname tokius pareigūnų veiksmus skųsti Rokiškio kontorai ir nors žinodami milžinišką jos darbo krūvį, stengsimės, kad su šiuo beprecedentišku pareigūnų elgesio faktu pats Rokiškis būtų kuo detaliau supažindintas asmeniškai“, - kalbėjo spaudai sulaikytojo advokatas.


(Bus daugiau)

Comments

( 41 comments — Leave a comment )
(Anonymous)
Nov. 21st, 2009 03:45 pm (UTC)
Jurvieplis
Aš iš kita kaima, nepažystu Rokiškiaus, bet baise smage paskaičiau.
(Anonymous)
Nov. 21st, 2009 07:09 pm (UTC)
Ir kam taip griežtai Rokiškį reikėjo? :) Sutinku, kad Rokiškis nėra susidūręs tiesiogiai su viešuoju administravimu. Kitaip jis būtų pamatęs, kad apskundimo tvarka yra. Dar daugiau - kiekvienas skundas per 20 darbo dienų gauna atsakymą. Taip pat būtų žinojęs, kad yra pakopinė apskundimo sistema ir tomis pakopomis reikia lipti, norint pasiekti administracinių ginčų komisiją arba turėti pakankamai argumentų teisme. Įstatymas numato, kad jei pasiskundei ne ten, valdininkas neturi atmesti skundo, bet nukreipti teisinga kryptimi, o besiskundžiantįjį turi informuoti apie tai raštiškai. Bet visa ši sistema yra žmonėms, turintiems daug laiko. Pavyzdžiui užsiimantiems negendančiais produktais, neįsūdžiusiais skolintų pinigų, nesiruošiančiais greitai mirti arba bent jau sveikatos pablogėjimui ir panašiai. Valdininko arba tarnautojo koziris, kad yra vienas langelis, už kurio sėdi popierių priėmėja, galinti tik nukreipti pagal adresą. Tuo adresu sėdintis viršininkas nukreipia popierius į savotišką popierių dispečerinę, kuri nustato, kam atsakyti. Skundą nagrinėja koks nors neatsakingas klerkas, kuris labai dažnai būna pačio skundo priežastis, taupant etatus, aišku. Kartais gali būti jo kolega iš to pačio kabineto, su kuriuo anas kartu rūko ir geria kavą. Tarnautojas yra susipažinęs su savo "kliurka" ir mėgina ją pridengti. Parašo atsakymą ir duoda pasirašyti viršininkui, kuris yra daugiau vadybos arba ne tos srities specialistas. Jis pasirašo skundus tam tikromis dienomis. Bet, kas yra įdomu, kartais atsakyti pagal įstatymą gali tik labai didelis viršininkas. Tada tas atsakymas pereina kelias pakopas tarpinių viršinikų, kurie deda rezoliucijas ant darbinio atsakymo egzemplioriaus. Tie, kuriems laikas yra pinigai, dažniausiai mano aprašyta tvarka nesinaudoja. Priklauso nuo biznio masto, ką reikia pažinti - tarpinį viršininką, arba patį didžiausią. Visa esmė dažniausiai yra ta, kad jokių įstatymų pažeisti nereikia, jei išspręstum taip, kaip reikia verslui arba nebūtinai kad ir verslui. Užtenka, kad tu turi pranašumą prieš konkurentus dokumentų greityje, arba prie tavęs smulkmeniškai nesikabinėja. Kartais problema yra ta, kad tam tikrame lygyje niekas teise nesivadovauja. Tokiais atvejais veikia papročiai. Absoliučiai didžioji dalis net nemėgina skųstis, nes žino, kad nuo to bus tik blogiau. Paprastai apskundimas neduoda rezultatų dėl mano aprašytos tvarkos. O kai apskundi didelį viršininką, jis labai supyksta. Jis, aišku, klerkelį gali nubausti arba atleisti, bet tavo popieriai turės būti pagal visus įstatymus nuo šiol, kas pačiam tau yra mažiau naudinga, nei tai būtų pagal paprotinę teisę.
Galėčiau čia dar ilgai čiulbėti, bet ir taip matosi, kaip kartais būna :) Korupcijai kilti yra masė priežasčių. Bet valstybės aparatas dažnai blogai veikia ne tik dėl korupcijos, bet dėl neorganizuotumo, žemos profesinės kompetencijos, atsakomybės stokos, mentaliteto tam tikrų bruožų, motyvacijos trūkumo, blogos teisinės bazės ir prastos kontrolės sistemos. Visą tą sutvarkyti joks Kubilius negali, tą reikia visiems kartu visų pirma perprasti, o paskui iš to išaugti.

Romas
kreivarankis
Nov. 21st, 2009 07:22 pm (UTC)
Na, kas dėl šito teksto, tai aš nemanau, kad aš čia apie Rokiškį griežtai...:) Tiesa, čia iš jo pasišaipoma, bet nemanau, kad normalus žmogus dėl to turėtų įsižeisti.Čia gal daugiau apie mūsų visuomenę...:)
O jūs skaitėte tą jo straipsnį LR? Tą patį ką jūs čia sakote aš bandžiau paaiškinti ir jam, tiesa pripažįstu gana kategoriškai ir emocionaliai. Tai jis vis klausdavo kodėl aš tuos valdininkus ginu. Neginu aš nei jų, nei sistemos, tačiau mano galva jo idėja būtų pobrangė ir neefektyvi, o gal net ir duotų priešingą rezultatą - biurokratizmo padaugėtu. Ta prasme tas, jei Jonas sako Petrui, kad nuo galvos skausmo galvos trynimas į sieną nepadeda, tai dar nereiškia, kad Jonas siekia, kad Petrui galvos skausmas niekada nepraeitu... Bet pabandyk tu tai Rokiškiui paaiškint...:)

Kreivarankis
(Anonymous)
Nov. 21st, 2009 08:20 pm (UTC)
Idėja ne tokia jau brangi. Na, tiesa sakant, priklauso nuo to kas ją darytų - paprastumo dėlai sakykim daryčiau aš. Man beje tokia mintis pačiam kilusi yra, bet aš neturiu laiko dabar tam. Kitas dalykas reiktų labai labai gerai pagalvoti kaip tai padaryti tinkamai (žr.: http://en.wikipedia.org/wiki/Systemantics). Prie panašių idėjų beje galite prisijungti į Mano Valstybė: http://groups.google.com/group/manovalstybe
kreivarankis
Nov. 21st, 2009 08:29 pm (UTC)
Matote, jeigų tą idėją jūs, tarkim, įgyvendintumėte už savo lėšas, tai ji tam tikra prasme būtų išvis nemokama :) Aš manau tai būtų labai sveikintina ir moraliai palaikytina pilietinė iniciatyva :)


Kreivarankis
(no subject) - anaiptol - Nov. 21st, 2009 10:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 21st, 2009 11:44 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kreivarankis - Nov. 22nd, 2009 09:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 01:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - anaiptol - Nov. 22nd, 2009 11:46 am (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 01:11 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Nov. 22nd, 2009 07:24 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Nov. 22nd, 2009 11:48 am (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 01:13 am (UTC) - Expand
rokiskis
Nov. 21st, 2009 09:37 pm (UTC)
Romai, nežinau, ar skaitėte mano straipsnį. Nes dėstote ne prieštaravimus, o tą patį, ką ir aš, tik kitu rakursu.

Esmė ne tame, ar apskundimo tvarka yra, ar nėra, o tame, ar nusiskundimų valdymas yra tapęs integruotu procesu. O šito, kaip pats pastebit - nėra. Kalbant apie korupciją, aš taikyčiau platesnę sąvoką, nes kyšininkavimas pagal galutinį rezultatą niekuo nesiskiria nuo kitų korupcijos formų.
kreivarankis
Nov. 21st, 2009 09:42 pm (UTC)
Kyšininkavimas ir yra korupcija. Nuo pat kyšio davimo pradžios iki adresato sutikimo už kyšį atlikti tam tikras paslaugas. Bet jūs Rokiški nekalbate apie kovą su kyšininkavimu, kaip nekalbate ir apie kovą su kitais korupcijos elementais. Jūs tiesiog užsiimate paslaugų kokybės gerinimo projektais, kas savaime, aišku, nėra blogybė.


Kreivarankis
rokiskis
Nov. 21st, 2009 10:30 pm (UTC)
Kyšininkavimas - tik viena iš korupcijos formų. O korupcija bendriausiu atveju - tai netinkama veikla arba išvis neveikimas. Bet kuri reforma turi būti nukreipta ne į kovą prieš kažką (tarkim, dings kyšininkavimas - ir ką?), o į rezultatą: efektyvų paslaugos teikimą.

Nes kitaip gausis, kaip su ligoniu: nerėkia, nesiskundžia, viskas tvarkoj? Tai kas, kad atšalo? :-)
(no subject) - kreivarankis - Nov. 21st, 2009 10:38 pm (UTC) - Expand
(Anonymous)
Nov. 21st, 2009 10:01 pm (UTC)
Be abejo, kad korupcija nėra tik kyšininkavimas. Tai yra ir tam tikri būdai atsilyginti paslauga už paslaugą, kartais labai per aplink ir labai netiesiogiai. Faktiškai ne visur yra tokia jau tiesiai suprantama korupcija, o teisiškai visai ne korupcija. Ryšiai yra viskas. Lietuva - švogerių respublika. Faktiškai, Rokiški, problema nėra tame, kad mažai skundų. Problema yra požiūris į besiskundžiantįjį, piliečių pagarba įstatymui, o ir nelabai yra kam skųstis, ypač tose srityse, kur labai reikėtų. Lietuvai tiktų amnestija ir pradėti viską nuo naujo atskaitos taško, nes sistema kartais yra nepataisoma. Reikėtų tik labai gerus įstatymus tam atskaitos taškui sukurti, kad nebūtų skylių. Bet vėl, o kas tokie talentingi tą padarytų?

Romas
rokiskis
Nov. 21st, 2009 10:27 pm (UTC)
Išties, skundų pakanka. Bet jie neaptarnaujami - prieš juos kovojama. Apie tą ir kalba. Pirmiausiai reiktų sukurti mechanizmą, kuris verstų kažką keisti, nesvarbu, ar nori, ar nenori - tai bet kurių vadybinių reformų pagrindas: pastatyti įmonę ar įstaigą į padėtį, kada jinai priversta keistis. Apie tokį mechanizmą savo straipsnyje ir kalbėjau.
(no subject) - kreivarankis - Nov. 21st, 2009 10:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 21st, 2009 11:42 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kreivarankis - Nov. 22nd, 2009 08:02 am (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 22nd, 2009 05:07 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kreivarankis - Nov. 22nd, 2009 05:15 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 12:57 am (UTC) - Expand
(no subject) - kreivarankis - Nov. 23rd, 2009 06:42 am (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 06:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - kreivarankis - Nov. 23rd, 2009 06:57 am (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 07:20 am (UTC) - Expand
(Anonymous)
Nov. 21st, 2009 10:18 pm (UTC)
Ir dar tokia mintis. Valstybės aparatas (čia apima ir savivaldybes) yra labai inertiškas. Pagalvokit, net dabar labai didelė dalis pinigų iš biudžeto keliaus verslui į kišenę, nes apie trečdalis yra skirta investicijoms, didelė dalis nueis viešiesiems pirkimams. Štai ir nuspręskit, ar suinteresuoti nieko nekeisti tik valdininkai:)

Romas
rokiskis
Nov. 21st, 2009 10:25 pm (UTC)
Taip, tam tikra dalis verslo irgi suinteresuota. Tai vadinamasis biurslas - verslo ir valdininkijos simbiozė.
(no subject) - kreivarankis - Nov. 22nd, 2009 12:07 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 22nd, 2009 05:05 pm (UTC) - Expand
(no subject) - kreivarankis - Nov. 22nd, 2009 05:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 12:59 am (UTC) - Expand
(no subject) - kreivarankis - Nov. 23rd, 2009 05:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - rokiskis - Nov. 23rd, 2009 06:49 am (UTC) - Expand
(Anonymous)
Nov. 22nd, 2009 04:51 pm (UTC)
123 - www.nematomaranka.lt
Topinis kreivarankio opusas!
Konstantinas Černenka irgi siūlė aktyvinti darbą su skundais ir kovoti su atsirašinėjimu, tik kadangi nespejo ivesti interneto nes jo dar nebuvo, sovietu sistema zlugo.

123
rokiskis
Nov. 23rd, 2009 01:06 am (UTC)
Re: 123 - www.nematomaranka.lt
Ne tik Černenka bandė. Visos sovietės valdžios bandė tai daryti. Problema ta, kad nei vienai nepavykdavo to įdiegti. Skirtingai nuo kokių britų ar pan., pas kuriuos tai veikia kuo puikiausiai. Tarp kitko, jei bandysim išvesti priklausomybę tarp realios valdininkų (tarnatojų ar viešojo sektoriaus) veiklos ir korupcijos vertinimų, tai geriausias sąryšis ir bus pagal tai, kiek efektyviai ir gerai aptarnaujami skundai: korumpuotose šalyse blogai, nekorumpuotose - gerai.

O opusas - man irgi patinka. Dabar galiu didžiuotis, kad ir apie mane žmonės rašo :-)
(Anonymous)
Nov. 23rd, 2009 07:40 pm (UTC)
Re: 123 - www.nematomaranka.lt
Padėti gali nebent teisingumo sistemos reforma. Būtų gerai jeigu teismai būtų nepriklausomi ir efektyvūs.

123
( 41 comments — Leave a comment )

Profile

kreivarankis
Kreivarankis

Latest Month

July 2013
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars