?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry


Perskaičiau smagų savo nuoširdžiai mylimo aktoriaus Rolando Kazlo smagų interviu žurnale „Ieva“. Po to perskaičiau komsomolkėj Andriaus Užkalnio, publicisto, kuriam irgi jaučiu šiokias tokias simpatijas, tekstą. Po to dar vieną to paties publicisto tekstą jo paties bloge, kuriame atskleidė, kad jo redaktorius iš anksto perspėjo dėl tautos aršios reakcijos kai pašiepiamos josios šventosios karvės. Na ką aš galiu pasakyti – geriau jau būtų žmogus redaktoriaus paklausęs ir toliau sau sėdėjęs supermamų puslapy arba pasekęs redaktoriaus pavyzdžiu ir pasityčiojęs iš kokio Kubiliaus ar pan.

 

 

Buvo prieš kokį mėnesį man toks nutikimas – po darbo susitikau savo seną studijų laikų draugelį. Nuėjom, užsukom, prisėdom, užsisakėm. Ir sėdėdami prie bokalo pasibėdavojom vienas kitam apie tai kaip sunku dabar gyvent, nes reikia pinigus patiems uždirbti, o anksčiau buvo geriau nes tėvai duodavo, jaunesni buvom, gražesni, moterys labiau mylėjo, o ir šiaip rūpesčių daug mažiau buvo ir tt., ir tt...

 

Tai dabar galvoju, visa laimė, kad šalia Užkalnio nebuvo, nes dievaži jau kitą dieną būtų geltonoj spaudoj pasirodęs straipsnis su antrašte „Du apsisnarglėję lūzeriai skundžiasi gyvenimu“. Nors apskritai beveik visiems Užkalnio straipsniams tiktų antraštė „Ei jūs, durneliai, paklausykit ką AŠ jums pasakysiu“. O paties teksto apie du verkiančius alaus gėrėjus struktūra būtu daugmaž tokia – vieną trečdalį teksto užimtų įsivaizduojama Užkalnio diskusija su savo komentatoriais, kuriame aptariama prie teksto pridėta jo paties nuotrauka.

 

Kitame trečdalyje būtų sarkazmo kuoka triuškinama LVKK, argumentuotai įrodant, kad žodį „lūzeris“ galima ir reikia vartoti. Čia jau Užkulniui šventa – netgi rašant apie tokį, rodos, nekaltą daiktą kaip rudmėses, kalbos teroristų apeiti nepavyksta. Perskaitau visus Užkalnio tekstus ir žodis „Talibanas“ man jau asocijuojasi ne tiek su Afganistano dykumomis, turbanais, ilgomis barzdomis ar kokiais tai rūkstančiais dangoraižiais, o greičiau su languotais sijonais, akiniuotomis nosimis ir bibliotekų dulkėmis... Paskutinį straipsnio trečdalį sudarytų sodriais epitetais pagardintas pamoksliukas, kad reikia ne alų gert ir žliumbt, o kažką daryt, kad viskas pasikeistų.

 

Bet nieko nepadarysi, tokia jau ta deklaruotoji Užkalnio misija: „Mano erzinimų ir provokacijų kukli misija yra edukacinė: aš, kaip jau sakiau, asmeniniu pavyzdžiu stengiuos pratinti skaitytoją, kad – kol aš gyvas – negailestingos pašaipos ir neargumentuoti juokai yra ir bus.“, – sako jisai. Aš dar į šią „edukacinę misiją“ dar įtraukčiau pedagoginį triūsą mokant supermamas rašybos. O po to, tolimesniam raštingumo ugdymui, supermamas jau galima būtų perduoti į rūpestingas VLKK rankas.

 

Tikiuosi, kad ši edukacinė misija materializuosis dar vienos knygos pavidalu. Užkalnio kelionių aprašymus jau turime, beliko sulaukti kažko panašaus į Užkalnio „Portretai“. Ten būtų tyčiojamasi absoliučiai iš visų, pradedant „Renesansiniais pastoriais“ ir šiaip visais nykiais nuobodylomis redaktoriais (aišku, išskyrus jau minėtą superredaktorių, kuris kiekvieną pirmadienį komsomolkėj apsiverkia kruvinom ašarom kaip sunkų gyventi Lietuvoj, nes valdžia vajėzau kokia bloga ir durna) ir baigiant pačiu AMB.

 

Beje apie AMB rašė Užkalnis gana nuosaikiai, gal dėl to, kad neseniai anas miręs buvo. Ne veltui juk buvo Užkalnio labai išmintingai išnagrinėta ir moksliškai paneigta primityvi runkelių dogma, kad apie mirusius tik gerai arba nieko. Kita vertus ir pats AMB per savo gyvenimą niekad per daug nedejuodavo kaip daro pas mūsuose daugelis, kad sunkus gyvenimas, kad bloga valdžia, viešai negrasino emigruosiąs... Tai ko jau čia jį per daug pliekti? Į Užkalnio „Portretus“ nepatektų tik Nida Vasiliauskaitė, nes sprendžiant iš visko, Užkalniui šis žmogus yra apskritai žemiau nei siekia bet kokia panieka ar patyčios.   

 

Rolandas Kazlas į Užkalnio „Portretus“, kurie tikėkimės bus anksčiau ar vėliau išleisti, visgi įsipaišo sunkiai. Kaip labai teisingai pastebėjo anas Užkalnio redaktorius, problema ir yra tame, kad Kazlas būtent yra Šventa Karvė, kurios negalima šiaip pašiepti. Čia akcentas tenka ne žodžiui „pašiepti“, o žodžiui „negalima“ ir tai liko nesuprasta. Šiuo atveju tai nereiškia, kad negalima Kazlo tarsi kokios Zvonkės išlazdavoti laikraštyje. Tai tiesiog iškelia papildomus kriterijus tiek tas lazdavones rašančiam, tiek ir pačiom lazdavonėm, aišku, jei nebijoma likti paskutinio kvailio vietoje. Visa laimė, kad Užkalnis tokiu tikrai savęs nelaiko ir savo rašliavoje nieko blogo nemato. Spėju jokių pašalinių minčių dėl to jam nekyla ir šiuo metu jis jaučiasi tiesiog puikiai. Ir dėl to man tikrai džiugu už jį, nes aš taip nusikalbėjęs jausčiausi labai nesmagiai. Kita vertus, ko siekia Užkalnis niekas nežino geriau už patį Užkalnį. Asmeniškai mane nelabai įtikina jo dievagojimasis, kad pigaus populiarumo jis nesiekia. Šiaip ar taip Kazlas jau užbaigė tą savo gyvenimo periodą kai reikėjo su koncertais važinėti po Lietuvos kaimus, gi Užkalnis šį periodą dar tik pradeda. Taigi, kad ir taip bilekaip, bet vis ant bačkos.

 

Net nežinau ar beverta kažkaip komentuoti Užkalnio pastebėjimus, kad didesnės arogancijos kultūros ir meno fronto karių tarpe jis seniai nematęs. Ir iš kur jau čia toks padidėjęs jautrumas manieroms pas paprastą kaip 5 kapeikos jaunuolį iš Kauno Žaliakalnio rajono? Siūlyčiau pažiūrėti bet kurią TV laidą dalyvaujant Šapranauskui ar J. Smoryginui – išdribs ta arogancija iš TV ekrano taip, kad kambary vietos nebeliks ir teks nešti kudašių į virtuvę. Dar galima pagoglinti kultūros veikėjų, vėliau tapusių kultūros ministrais pasisakymus arba įvesti žodžius „Baukutė“, „Seimas“, „žindyti“...

 

Žinoma, nieko čia naujo neparašiau. Beveik viską kas čia išdėstyta galima rasti komsomolkės komentaruose, netgi pats Užkalnis pastebi, kad visus jam išsakomus priekaištus galima redukuoti į porą sakinių. Bet ar keičiasi kas nors pas patį Užkalnį? Ar teisus, pavyzdžiui, pacientas priekaištaudamas daktarui, kad šis nediagnozuoja jam nieko naujo ir neskiria jokių kitokių gydymosi priemonių? – „Nu tai išsigydyk pagaliau tą savo hemorojų ir pasigauk kokius Malaizijos raupus, žuvų gripą ar dar kažką tokio egzotiško. Tuomet ir diagnozė bus tokia visa ekskliuzyvinė, ir terapija rafinuotesnė, ir komentatoriai kažką naujo parašys. O dabar kaip pas tave metai po metų tos pačios bėdos, tai nieko įdomesnio išskyrus tą pačia iki skausmo pabodusią žvakutę pasiūlyti negalime“.

 

Užkalnio edukacinė misija davė nemaža naudos jo komentatoriams, tačiau gana pakenkė jam pačiam, priartindama jį iki anų lygio. Šiek tiek apie maistą, apie kvepalus, na ir patyčios. Štai ir visa Užkalnialendo teritorija. Vėlgi ne mano reikalas, svarbiausia kad šios šalies Pilietis Nr. 1 gerai gyvena ir jaučiasi puikiai, bet visgi pasakysiu – man Užkalnio rašiniai pradeda priminti ratu besisukantį kačiuką, bandantį dantimis sugriebti savo uodegytės galą. Kai taip elgiasi mažas kačiukas, tai nieko čia tokio, netgi gražu, tačiau kai šitaip kvailioti ima gerai įmitęs ir jau ne vieną morčių pergyvenęs katinas, atrodo visiškai nesolidžiai. Pasilieku prie savo nuomonės, kad šiuo atveju Užkalniui reikėjo paklausyti savo redaktoriaus – jisai gi patyręs, niekada nenusišneka ir blogai tikrai nepatars.


Comments

( 27 comments — Leave a comment )
Virginijus Tiskus
Oct. 24th, 2010 08:30 am (UTC)
"Asmeniškai mane nelabai įtikina jo dievagojimasis, kad pigaus populiarumo jis nesiekia. Šiaip ar taip Kazlas jau užbaigė tą savo gyvenimo periodą kai reikėjo su koncertais važinėti po Lietuvos kaimus, gi Užkalnis šį periodą dar tik pradeda. Taigi, kad ir taip bilekaip, bet vis ant bačkos."

Bravo :)

(Anonymous)
Oct. 24th, 2010 07:26 pm (UTC)
Užkalnis važinėja po Lietuvos Nidą, kur kelis kartus buvo pastebėtas su iš-kišenės-kyšančia-žagre, keikia vargšus backpackerius ir renka statoilo lipdukus. Beigi, reik manyt, nesupranta, kad lietrytyje spausdintis kitiems neleidžia ne liguista panieka populiarumui, o tiesiog vidinė etika. Įdomu, kodėl Užkalniada nespausdinama Respublikoje? Ar tenais kukli edukacinė misija nerealizuotina?..
Ačiū kreivoms rankoms už gerą ir gražų straipsnį.
ext_102010
Oct. 24th, 2010 09:25 am (UTC)
Įdomiai parašyta. O kad eilutę apie Renesansinį Pastorių prisimena ponas Kreivarankis, tai esu nustebęs ir pamalonintas.

Apie Nidą Vasiliauskaitę: aš nemanau, kad ji kažkur žemiau pašaipos, tik dauguma jos pasisakymų pagrindinėmis gyvenimo temomis yra tokia aštri, taikli ir negailestinga autoparodija, kad bandymai ją išjuokti pasmerkti žlugti. Aš nekovoju kovų, kurių nesitikiu laimėti, ir bandyti parodyti Vasiliauskaitę komiškesnę, nei ji jau yra, būtų tas pats, kas bandyti įbauginti proverbinį ežį savo paties nuogos subinės vaizdu.

kreivarankis
Oct. 24th, 2010 09:56 am (UTC)
p. Užkalniui
Prisimenu daug ką ir tikrai nėra čia ko nustebti. Gi esu vienas iš daugelio jūsų skaitytojų.

Man šiaip Nida Vasiliauskaitė visai patinka, mėgstu jos tekstus. Nevisada jai pritariu, kartais stebina tas žymusis jos įkarštis, netgi šėlas, apimantis ją rašant kai kuriomis temomis, bet kodėl gi ne...
rokiskis
Oct. 24th, 2010 10:55 am (UTC)
Nu va, sakyčiau, ganėtinai neblogai pasistengta, jei jau prieita iki bandymo daryti struktūrinę analizę. Kreivaranki, o juk tamsta paradoksaliu būdu tampate paties Užkalnio mokiniu ir pasekėju.

Ghrmz, pagalvojau, kad visgi tamsta praleidot pačią stipriausią vietą, kur galima buvo paspaust. Ale gi dabar ir pačiam kilo noras apie Užkalnį parašyti kaip nors baisiai, tai gal nesidalinsiu, nes ką gali žinot, gal imsiu ir parašysiu... :D

Paradoksas visgi tame, kad tokios analizės reiškia ir analizuojamojo sudievinimą (nes apie jį galvoti tenka belenkiek daug), ir kartu bandymą jį marginalizuoti (t.y., supaprastinti vardan supratimo).

O šiaip tai šaunuolis, tamsta Kreivaranki, pasistengėt, ganėtinai stipriai parašėt.
kreivarankis
Oct. 24th, 2010 12:01 pm (UTC)
Na, Užkalnio pasekėju tapti nėra ta pati didžiausia nelaimė, kuri gali žmogų ištikti. Juk ir taip sakiau, kad jo visus straipsnius perskaitau. Knygų deja nespėju (kitokių daug turiu).
O už komplimentus ir įvertinimą labai ačiū, nes laiko tas tekstas nemažai atėmė.
rokiskis
Oct. 24th, 2010 12:48 pm (UTC)
Tekstai, kuriuose išties analizuojama, visada suėda daug laiko ir pastangų. Tokia jau ta liūdna realybė.
(Anonymous)
Oct. 24th, 2010 01:45 pm (UTC)
Pakartosiu nuvalkiotą mintį: rašymas yra dvasinis striptizas. Vidinis aš ne itin keičiasi, todėl daug rašantys neišvengia choreografijos pasikartojimo ir nepastebi, kaip jaunatviškos formos pradeda apaugti celiulitu. Man taip pat atrodo, kad kai kurios minčių konstrukcijos Užkalnio tekstuose kartojasi. Istorijos apie Kazlą, apie talibaną arba apie neteisingų tašių savininkus ne itin skiriasi – tiesiog tam tikroje matricoje reikia pakeisti veikėjus ir tarpais paimprovizuoti. Bet sunku pasakyti, kiek jam verta būtų dirbtinai keistis. Tarp skaitytojų būna ir zanūdų, kurie nori visą laiką skaityti tą patį.

Romas

kreivarankis
Oct. 24th, 2010 02:09 pm (UTC)
Romai, Užkalnis nėra pirmas, kurio minčių konstrukcijose tu įžvelgi tikrą matricą ;)
o su tais pasišaipymais Užkalnis kažkuo ima panašėti į žuvį lipčių, kuris prisiklijuoja prie ryklio pilvo ir maitinas jo grobio likučiais. Na čia gal kiek per stipriai, bet ką jau padarysi, kad man tokios asociacijos.
(Anonymous)
Oct. 24th, 2010 03:08 pm (UTC)
Šiuo atveju matrica - tam tikra atlieta tekstinė eilutė spausdinimui, štampas. Bet matyt, kad esu labai neįvairus savo minčių konstrukcijose. Todėl ir nerašau ;)
Užkalnis pats save vadina troliu ir supranta savo tekstų paskirtį. Skaitantieji dažnai yra tam tikros rūšies neuromediatorių narkomanai, todėl visada bus paklausa tekstams su pasikėsinimais į įvairių žinomų asmenų orumą arba visuomenės dalies vertybes. Temoms gal ir nėra priekaištų, bet darosi labai nuspėjama, kaip visa tai bus pasakyta.

Romas
kreivarankis
Oct. 24th, 2010 03:18 pm (UTC)
Iš esmės pritariu. Teko skaityti keleta Užkalnio straipsnių, kuriuose beveik nebuvo pagiežos ir buvau kažkaip maloniai nustebintas. Nes Užkalnis jau neišvengiamai asocijuojasi su aštriais prieskoniais, o štai kai gauni kažką paprasto (bet nebūtinai prasto), tai ir nuteikia maloniai - galbūt būtent dėl to, kad laukei visai ko kito.
opusas_oposumas
Oct. 24th, 2010 02:18 pm (UTC)
Et tu, Brute? :)
kreivarankis
Oct. 24th, 2010 02:21 pm (UTC)
Oposumas ne mano pusėje?
Kaip čia dabar? Negi Kazlo nemėgsti? :)
opusas_oposumas
Oct. 24th, 2010 03:43 pm (UTC)
Re: Oposumas ne mano pusėje?
Daina visai ne apie tai. Beveik lažinausi pati su savimi, ar parašysi ką nors apie Kazlą-Užkalnį, ar susilaikysi. Tik tiek. Ta proga paskaitinėjau ką Užkalnis rašo ir nu niekaip nesuprantu, kodėl jis kai kuriems atrodo toks seubas seubas?
kreivarankis
Oct. 24th, 2010 03:48 pm (UTC)
Re: Oposumas ne mano pusėje?
Neatrodo man jisai seubas. koks jis man atrodo nesikartosiu, bo va kokią paklodę patiesiau. Iš tiesų tai jaučiuosi kiek išsisėmęs, tai nusprendžiau apie Užkalnį parašyt ir tuo pačiu blogo lankomumą kilstelti :D
(Deleted comment)
kreivarankis
Oct. 25th, 2010 09:06 pm (UTC)
užkalniamanija
tataigi :)
pasiduota provokacijai?
(Anonymous)
Oct. 25th, 2010 04:33 pm (UTC)
bla bla bla
taigi to ir siekiama - uzkalnomanijos. siekiama atkakliai ir aistringai - dar viena knygele leidykloje, reikia reklamos mirtinai, o tai vel teks tukstancius km Lietuvoj pravazinet. nerentabilu
kreivarankis
Oct. 25th, 2010 08:55 pm (UTC)
Re: bla bla bla
hmmm... šiaip jau dar prieš parašydamas šį tekstą žinojau, kad pijarinu Užkalnį (aišku, tiek kiek siekia mano tinklaraščio ribos). Viena vertus kuo daugiau apie tai rašoma, tuo daugiau apie tai galvojama. Tačiau iš kitus pusės - jei jau apie tai vistiek galvojama, tai kodėl apie tai neparašius. Eilinis LJ-diagnozės simptomas. Tik va kas įdomu ir apie ką jau seniai visi žino - kame šaknys yra to reiškinio, kad pijaras eina netgi tuomet, kai tyčiojamasi?
rokiskis
Oct. 27th, 2010 12:54 am (UTC)
Re: bla bla bla
Šis reiškinys vadinasi kalbos (ir mastymo) pozityvumas. Esmė ta, kad kalboje nėra neigimo. Nepaisant to, kad neigimas lyg ir yra. Vienas iš paradoksų, atrastų dar prieš porą tūkstančių metų :-)
kreivarankis
Oct. 27th, 2010 10:04 am (UTC)
Re: bla bla bla
Nu jo... "Paksas kaltas! Ne, Paksas nekaltas!", o Paksas sėdi Briusely ir rankom trina, bo kol gyva ši diskusija, tol gyvas jisai pats.
apeironas
Oct. 26th, 2010 05:55 pm (UTC)
Stebiuosi tavo mazochistiniais polinkiais, juk skaityti Užkalnį žmogus gali tik netyčia, naiviai pasitikėdamas provokuojančiu pavadinimu, bet kartą perskaitęs, antrą kartą neturėtų užkibti... Parazitinis trolinis diskursas. Tiksliai su tuo "ne vieną morčių išgyvenusiu katinu" - nors ir ne tas gyvūnas į palyginimą man piršosi, bet šitas tikslesnis. Nereikia gyvūnų bausti - jie ir taip nuo žmonių prisikentėjo, - tačiau rašyti apie savo katės virškinimo sutrikimus kažkaip nuobodu, o dar ir prisiversti reikia... Yra juk dar žemėje tikrų dalykų...
kreivarankis
Oct. 26th, 2010 06:09 pm (UTC)
Nu, aš irgi stebiuosi kartais. Bet ką jau padarysi, toks jau tas Užkalnis :D
pingback_bot
Oct. 26th, 2010 06:40 pm (UTC)
Andrius Užkalnis, Nida Vasiliauskaitė, mikrožanras ir juokas
User rokiskis_popo referenced to your post from Andrius Užkalnis, Nida Vasiliauskaitė, mikrožanras ir juokas saying: [...] Atrodo, kad Kreivarankis galutinai suformavo tą naują mikrožanrą – Andriaus Užkalnio kritiką [...]
jurisprudencija.wordpress.com
Oct. 27th, 2010 06:24 am (UTC)
Kreivaranki, vienintelis galimas komentaras, kurį sugalvojau perskaitęs šį įrašą yra "LOL".
(Anonymous)
Oct. 27th, 2010 06:27 am (UTC)
Kreivaranki, tu nuostabus - seniai neskaičiau tokio taiklaus įrašo, o ir pats Užkalnis net negali pykti, negi pyksi už teisybę? :)

Musė
kreivarankis
Oct. 27th, 2010 08:58 am (UTC)
Dėkui Muse,
sveika čionai užsukusi ;)
( 27 comments — Leave a comment )

Profile

kreivarankis
Kreivarankis

Latest Month

July 2013
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Comments

Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars