?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Perskaitęs kai kuriuos susižavėjimo kupinus atsiliepimus apie Nijolės Oželytės pasakytą moksleiviams kalbą Seime 2011 m. sausio 13 d. norėčiau pasidalinti kai kuriais įspūdžiais. Iškart pasakau, kad nesiimu vertinti pačių įvykių, o signatarės tik kalbą.


 

1)      iš pat pradžių ji pažada, „kad nekalbės apie sausio 13, savęs nesureikšmins, nekalbės apie savo šeimą, anūkus, knygų nedovanos“. Tai iškarto kažkaip ir kyla keli klausimai – a) jei nekalbėsite apie sausio 13, tai ko čia susirinkom?; b) dėkui ir už tai, kad savęs nesureikšminsite (bet ar pavyks?); b) ačiū, kad nekalbėsite apie savo šeimą (bet ar pavyks?), bet nesuprantu kodėl turėtumėte apie juos čia kalbėti (ypač apie anūkus)?;

 

2)      toliau paaiškinama apie ką bus kalbama – aš tik noriu pašiurpinti čia esančius sustabarėjusius mokytojus ir gal kiek direktorę. Visai neblogas požiūris į pedagogus, kurie sausio 13 d. atgabeno mokinukus į Seimo salę pasiklausyti gyvų liūdytojų, menančių anus Lietuvai lemtingus įvykius. Be to, kodėl direktorė turėtų pašiurpti mažiau?

 

3)      toliau pradedama aiškinti mokiniams, kad mokytojai (čia, turbūt, visų pirmą tie, kurie juos čia atvedė) jokios istorijos jų nemokina, tokios istorijos nėra ir ją bent kiek vertėtų mokintis tuomet, jei būtų mokoma ne apie sausus faktus, o apie priežastinius įvykių ryšius. Mano asmeninė patirtis sako, kad yra gana sunku išaiškinti ryšį pvz. tarp kovo 11 ir sausio 13 mokiniui, kuris nežino kuri iš šių datų įvyko anksčiau (arba pasitelkęs loginį mąstymą visgi išmąsto, kas šiaip jau yra nesunku, turint omeny, kad sausis yra pirmas metų mėnuo, o kovas – trečias). Na bet čia jau pedagoginės technikos niuansai, o dėl poreikio ne tik žinoti faktus, bet ir jų reikšmę, pasekmes, priežastinius ryšius, priežastis, manau, nesiginčys niekas.

 

4)      toliau kalbama apie tai, kas gerb. signatarės nuomone yra priežastinis ryšys: štai yra faktas – jei neduoda anų įvykio dalyvio ženkliuko, tai dėl tos priežasties, kad jei tuos ženkliukus dalintų, tai jų negautų tie, kurie ten nedalyvavo ir po to žmonės galėtų lengvai pagal tuos ženkliukus atlapuose atskirti kas gynė Tėvynę, o kas ne. Dėl to ir neduoda, niekšai.

 

5)      Dar kitas priežastinio ryšio pavyzdys. Toliau cituoju – „paleido Landsbergis naujai išrinktą Aukščiausiąją Tarybą, laisvą, žmonių valia išrinktą, po 2,5 metų, įsivaizduojat, mes pabuvom, Konstitucija parašyta, sausio 13 atlaikyta ir staiga Profesorius sugalvoja, kad mes visi ne profesionalai... jis staiga sugalvoja, kad reikia naujus rinkimus iki laiko daryti...<...> mes nubalsavom“. Ar tikrai čia pagrindinė priežastis buvo? O kokią reikšmę šiam įvykiui (arba ryšį su juo) turėjo pvz. Konstitucijos priėmimas? Nors dėl neprofesionalumo – nesiginčysiu.

 

6)      Citata: „mes galim numirt už Tėvynę, ir dabar galiu, bet dirbti, sėdėti, tuos įstatymus, vienas procentas mokesčių į tą pusę ar į kitą – tam reikia visai kito išsilavinimo“ (kažkur nuo 3 min.). Dėl to pasiryžimo mirti (beje įdomu ar pagal jus tai yra istorinis faktas ar ne), tai tikiu. Tačiau kaip dėl pažado 1b?

 

7)      Citata: „kas kaltas – be abejonės, žmonės, kurie taip balsavo“. Čia apie rinkimus 1992 m. Tiesiog norėtus priminti, kad žmonės balsavo ir 1996 m.

 

8)      Bet geriausias pasamprotavimas apie priežastinį ryšį yra nuo 7 m. 10 sek. Viskas lyg ir teisinga – nėra taip svarbu kada vyko Žalgirio mūšis, o kur kas svarbiau žinoti jo priežastis, pasekmes ir reikšmę. Tik, pasikartosiu, nėra prasmės apie tai aiškinti mokiniui, manančiam, kad jis įvyko dar iki vokiečiams atsikraustant į Prūsiją arba manančiam, kad jame buvo sutriuškinti švedai (na bet, trauk devynios, vėl gi iš principo su jos mintimi sutinku).
 
Tačiau pats žaviausias signatarės minties vingis yra šis, cituoju: „Kodėl aš taip kalbu apie istoriją? Aš turiu tris dukras, aš nežinau kaip viena iš jų išlaikė istorijos egzaminą, nesimokė visai, iš viso, niekada <...> tai aš pasakysiu kaip ji išlaikė tą visiškai tūpą egzaminą <...> jinai gavo 87 <...> taip buldogas galėtų gauti“. Na nežinau ar bereikia komentuoti – mokinys visiškai nesimokino, niekada, nuėjo parašė ir nachaliavai gavo gerą pažymį: išvada – mokytojai šūdinai dirbą.

Gaila, kad signatarės dukra nei mokinosi, nei tų testo klausimų skaitė, kitaip galbūt būtų radusi ir tokių klausimų – nurodykite, kurias iš žemiau išvardintų aplinkybių galime laikyti Pirmojo Pasaulinio karo pasekmėmis. Na, bet kadangi neskaitė, ką čia besigilinsi, o neskaitė juk dėl to, kad... na, priežastinis ryšys, prieš jį nepapūsi. Aišku galima prisiminti tokias senas tiesas, kaip antai „durniam sekasi“, bet ką jau ten... Juk signatarė piktinasi „kas gi šitaip egzaminuoja žmones“, o jeigu būtų kitaip egzaminuojama, tai daug duočiau jei galėčiau išgirsti jos monologą dukters istorijos mokytojui po valstybinio egzamino.

 

9)      Be tos istorijos kaip jos dukra egzą laikė, dar pasakojimas, kad dar vienas jos vaikas studijuoja Londone, bet grįš.  Beje, kaip pažadas nekalbėti apie šeimą? Na, iš dalies pažadas įvykdytas – apie anūkus nė žodžio.

 

10) Dar vienas mąstymo šedevras apie tai kaip reikia formuluoti klausimus (nuo 8 min. 18 sek.) – „Kodėl amerikonai tokie makdonaldsai visi? Kodėl kokybė vienoj vietoj kyla, o kitoj ne? Kodėl mes neturim gyventi motyvacijos Europoj (turim gerti, seksuoti kaip triušiai), o islamas turi?“. O po to seka reziumė – „jeigu šitaip būtų mokomasi istorijos, tai būtų iš jos nauda“. Kitaip sakant, pažeriama savo pasaulėvaizdžio nuotrupų, tiesiog pateikiant juos kaip faktus ir ant jų siūloma konstruoti istorijos mokslą.

 

11) Citata (12 min. 30 sek.): „Mes esam kompleksuota, pikta, va čia tinka ką apie Juršėną kalbėjau, tarybinė karta ir kada neliks mūsų, kada liks švari erdvė, tada prasidės geras gyvenimas...“. Tai čia kaip ir viso to kas pasakyta apibendrinimas?

Tiesą, nepakomentavau visos pasakytos ir iki tol niekur negirdėtos teisybės apie Prunskienę, Lietuvos geležinkelius, parduotuvę Seime, Juršėną ir kitus, bet įraše yra viskas.  

Dar pagalvojau – jeigu visgi būtų davę ženkliuką, bet neleidę pasisakyt nuo Seimo tribūnos, greičiausiai būtų kalbama apie tai kam man ženkliukas, jei man burną užčiaupė...

 


Comments

( 43 comments — Leave a comment )
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
zeppelinus
Jan. 22nd, 2011 07:22 pm (UTC)
Nijolė Oželytė yra puiki aktorė, sovietmečio sekso simbolis, ir - visų pirmiausia - Moteris.

Jos kalba ir skirta perteikti auditorijai moteriškas emocijas - ką ji tikrai nuostabiai padarė.

Juk aktorė gi!

Iš čia ir ta susižavėjimo banga - emocijos yra labai paveikus dalykas. Įkvėpti tokiomis kalbomis žmonės eidavo į mūšį ar statyti barikadų.

Analizuoti jos turinį ir bandyti logiškai sumegzti galus - nedėkingas užsiėmimas, nes kai kada būtent tie nesueinantys ir įžūliai styrantys galai ir daro didžiausią emocinį poveikį.

Kitas dalykas, kad tokio tipo "kurstantis" pasisakymas labiau tiktu kokiame mitinge, etc., o ne šventiniame minėjime, bet padarykime nuolaidą mielai Nijolei, kuri buvo viena tų įvykių herojų ir jai malonu vėl patirti tą jausmą, kai tavo kalba įelektrina žmonių masę.
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(no subject) - velniairauna - Jan. 22nd, 2011 08:26 pm (UTC) - Expand
Re ir dabar dar nedurnai atrodo - zeppelinus - Jan. 22nd, 2011 09:16 pm (UTC) - Expand
ezhux
Jan. 22nd, 2011 07:26 pm (UTC)
apgailėtina ta kalba, tai ir būna, kai "ką matau, tą sakau". tik tiek, kad daugelis pirmą kartą išgirdo iš tos tribūnos tokią kalbą.
gedas
Jan. 22nd, 2011 07:41 pm (UTC)
..nors juokavau, kada panaši į Žaną DArk, labiau, deja, priminė Aukštikalnienę (kai kuriais momentais).
(Deleted comment)
(no subject) - gedas - Jan. 22nd, 2011 08:10 pm (UTC) - Expand
velniairauna
Jan. 22nd, 2011 08:27 pm (UTC)
Gerai čia po kauliuką išrinkta. Ačiū. )
sovmaras
Jan. 22nd, 2011 08:29 pm (UTC)
Tipiška populistinė kalba, veikianti ne protą, o emocijas, kaip ir turi būti. Todėl ir primityvi – kitaip nesuveiktų. Tik tiek, kad ji skirta ne tai auditorijai (daug ko mokiniai tiesiog nesuprato, apie ką ji užuominomis kalbėjo, neabejoju. Tiesą sakant, ir aš ne viską supratau). O dar pateikti mokiniams kaip sektiną pavyzdį visiškai nesimokiusią (kuo aš šiaip abejoju) dukrą... Nieko stebėtino, kad mokinius tai sužavėjo :).

Tiesa, dėl priežastingumo tai Oželytei reikėtų kokį Popperį (ar bent Karsaviną – įdomiau rašė) paskaityti. Bt jei skaitytų, turbūt ir poveikio miniai nebūtų :). Bet šiaip aš pesimistas, kad galima rasti priežastinius ryšius.
(Deleted comment)
(no subject) - sovmaras - Jan. 22nd, 2011 09:13 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - sovmaras - Jan. 23rd, 2011 12:59 pm (UTC) - Expand
(Anonymous)
Jan. 22nd, 2011 09:50 pm (UTC)
Man tai patiko: "Kodel mes neturim motyvacijos gyventi Europoj? turim <...> seksuoti kaip triusiai". Atrodytu, kad seksavimasis kazkiek, nu kad ir minimaliai prisideda prie gyvenimo :)Matyt nesupratau.
O apie egzaminus, tai supratau, kad ji yra pries egzaminu forma- "multiple choice", ji tarsi siulo, kad visi laikantys istorijos egzamina rasytu rasinius, nes tada bus aiskiau, kas kiek moka. Nors kas tuos rasinius skaitys ir kaip isvengt subjektyvumo?
Be to, kai ji kalbejo apie dukra, kaip netikusio istorijos mokymo pavyzdi, kazkaip kirbejo mintis, kodel ji pati neikvepe jai noro mokytis istorijos, nes kaip tai padarys kokie nevykeliai mokytojai, jei to nepadaro tokia meile Lietuvai ir jos istorijai deganti mama.Nors ka as cia sneku, gi vaiku mokymas- tik mokytoju reikalas.
Bet siaip zavi moteris- gal jaust reikia, ka ji sneka, o ne klausyt, o ir siaip- mylet moteris reikia, o ne analizuot ju kalbas ;)
(Anonymous)
Jan. 22nd, 2011 11:24 pm (UTC)
Tai buvo pasisakymas be popieriuko, ką labai gerai paryškino Maras. Oželytės intelektas nebuvo niekad programuotas leisti į eterį neprieštaringus, logiškus teiginius, todėl atitinkamo filtro prieš išleidžiant pas ją nėra. Jei tikime jos sveiku protu, kalba nėra beprasmiškas kratinys ir ji norėjo kažką pranešti. Juk buvo suplanavusi bent jau dviem trim žodžiais ir tikėtina, kad pasakė tai per pirmas minutes, o gal ir minutę. Pas uagadugu paskaičiau Oželytės komentarą ir supratau, prie ko Juršėnas ir kad jis nėra pagrindinis herojus. Tas komentaras, beje, daug papildomai paaiškina.

Romas
(Deleted comment)
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 23rd, 2011 12:46 am (UTC) - Expand
(Anonymous)
Jan. 22nd, 2011 11:47 pm (UTC)
Arvydas Kšanavičius
99 % emocijų ir 1 % logikos. O gal atvirkščiai?
Priežastinis ryšys tarp teiginių - itin efemeriškas. Nelyginant kokiame psichoanalizės seanse, kai chaotiškai krykštauja laisvosios asociacijos.
(Nors nereikia čia stebėtis, mat Tautos atstovybės tribūna tarsi psichoanalitinė kušetė savo gravitacijos jėga jau seniai traukia daugelį spalvingų subjektų.)
Ilgainiui isteroidinė retorika podraug su familiarumo kvantais – kas galėtų paneigti? - neišvengiamai kristalizuojasi į narcisistiškai nuoširdžią filipiką.
O labiausiai, mano neurotiškai diletantišku supratimu, iš fliuktuojančio pasisakymo turinio eklektiškų elementų Tautos atstovybėje mokiniai - Tautos ateitis ! – turėjo suvokti apie gėrimo ir nerūpestingų lytiškumo skrydžių - "seksuojant kaip triušiai" ! - žalą.
Nors gerb. Signatarės pasisakymo tema, berods, buvo - Sausio 13 - oji. (Arvydas Kšanavičius, 2011-01-23, 01 val. 23 min., Šančiai, Kaunas, Lie-tu-va)
dianalondon
Jan. 23rd, 2011 01:44 am (UTC)
Perskaiciau Jusu komentarus, perziurejau dar karta Nijoles kalba,na ir nieko tokio beprasmio neizvelgiau. Emocianalus pasisakymas, bet kaip visi jus pripazistate, ko galime tiketis is bobos!
Pati tuo metu dalyvavau sausio 13 minejime New Yorke, sedejo zmones, tie patys lietuviai, ju israiskos veiduose man primine juros veplius, kai kurie jau nebesugeba aiskiai kalbeti lietuviskai, o rauksles veide, rodo ta pacia lietuviska kancia...
As pati jau seniai suvokiau, kad toks dalykas, kaip istorija neegzistuoja, mano sunus neislaike pasaulio istorijos testu, nes buvo tikras, kad geriau nei kiti zino, mat turejo gerus rezultatus Lietuvoj, dabar ir pats juokauja, kad teks pasistengti nekartoti klaidu ir rasyti is amerikieciu istorijos poziciju:) Dziaugiuosi, kad supranta, pats gyvenimas ismoke, kad istorijos tiesa gludi tarp eiluciu!
Na, jus ir man prikisit, kad nukrypau nuo temos, bet tai mano asmeniniai isgyvenimai, mintys ir emocijos pasiklausius kalbos ir perskaicius komentarus.
Pasisakyti aiskiai ir suformuluotai, yra oratorinis mokslas, kuris susideda is demagogijos ir beletristikos, patikekit, Arvydai, mases nei astuoniasdesimt procentu jusu issireiskimu nesuprastu! Taigi, is esmes, palaikau Nijole, nors ir daug kas be logines jungties, bet labai nuosirdu ir asmeniska
znakorius
Jan. 23rd, 2011 09:04 am (UTC)
Tipiška turgaus bobutės kalba: nei pradžios, nei pabaigos - nei į tvorą, nei į mietą.
riedulys
Jan. 23rd, 2011 09:28 am (UTC)
Paskaičiau Oželytės atsakymą kritikams, tai ką galiu pasakyti - idomu, kad ten ji apie 5) kreivarankio punktą jau kitaip kalba :) Moksleiviams pasakojo, kad Profesorius paleido seimą, nes jie buvo neprofesionalai ir maždaug, reikėjo užleisti kelią geriau mokantiems arti valstybės dirvonus. O dabar pateikiama jau kita versija - "mintis buvo ta – mes rinkti, galiojant sovietų istatymams, o laisva Lietuva turi išsirinkti Seimą pagal savo istatymus". Ir jau visai bėda, kad daugelis mūsų prisimenam kitą priežastį, kad seimas skilo ir nesugebėjo dirbti kartu. Čia šiaip pastebėjimas. Emocijomis paremtas dėstymas turi savybę laikui bėgant kisti, tai ir N.O. kalba nėra baigtinė :)
(Anonymous)
Jan. 23rd, 2011 11:29 am (UTC)
Net nežinau, ar reikėtų sakyti, bet jei toks stimulas kilo, pasakysiu. Perskaičiau pas uagadugu tavo komentarą. Viskas su juo gerai, jei jis būtų skirtas kritikuoti istoriko poziciją, bet juk kalba sukasi apie gyvo istorinio personažo pasisakymą. Argi reikia taikyti tuos pačius vertinimo kriterijus? Manau, kad kiekvieną žmogų įmanoma išgirsti, jei tik yra noras. Nors pasisakymas ir neobjektyvus, Oželytės emocijos – nesumeluotos. Lieka pamėginti išsiaiškinti, kokiu pagrindu jos tokios. Aišku, galima visai nutildyti Landsbergį su landsbergininkais ir klausytis tik mandagaus, mokančio argumentuoti Juršėno atsiminimų, bet kiek toks Lietuvos dabarties ir istorijos vaizdas iš tiesų bus tikras? Va, pavyzdžiui, Kuolys rašo delfyje:
“Tačiau Sausio 13-ąją didžiavausi jų visų (Lietuvos politikų –mano pastaba) valstybine laikysena.”
Tokie prisiminimai galėtų būti tik pas Holivudo filmo herojų, mano manymu, nors gal tokie ir priimtinesni :)
(Anonymous)
Jan. 23rd, 2011 11:37 am (UTC)
čia buvau aš
Romas
(Deleted comment)
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 23rd, 2011 02:56 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 23rd, 2011 06:53 pm (UTC) - Expand
jonaskubilius.mp
Jan. 23rd, 2011 01:22 pm (UTC)
Manau, kad kalbos turinio kritika yra pagrįsta, ir aš pats klausydamasis raukiau nosį. Ir nepaisant to, likau įkvėptas jos kalbos. Kalbindamasis prie detalių, regis, pamiršai apie visumą, t.y. ką ji nori pasakyti. Norite geresnės Lietuvos? Būkite pilietiški. Jauskite atsakomybę ir jos reikalaukite iš politikų. Mylėkite artimą. Šitai girdėjau jos kalboje ir buvau įtikintas. Vadinasi, tikslas pasiektas. O visos tos detalės, ką ji ten sakė,– niekas neatsimins ir ne tai esmė.
(Deleted comment)
(no subject) - riedulys - Jan. 23rd, 2011 03:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 23rd, 2011 04:22 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 23rd, 2011 05:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - riedulys - Jan. 23rd, 2011 05:28 pm (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 23rd, 2011 06:05 pm (UTC) - Expand
jurisprudencija.wordpress.com
Jan. 23rd, 2011 04:01 pm (UTC)
Kreivaranki, buvau beveik 100% įsitikinęs, kad sulauksiu tavo kritiško įrašo dėl tos kalbelės, kuri taip daugumą apžavėjo.. Norėjau, paklausti, kodėl neparašai :) Ačiu.
(Deleted comment)
(no subject) - jurisprudencija.wordpress.com - Jan. 23rd, 2011 04:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - jurisprudencija.wordpress.com - Jan. 23rd, 2011 04:19 pm (UTC) - Expand
tomas_b
Jan. 23rd, 2011 04:02 pm (UTC)
Direktorė
"2) (...) Be to, kodėl direktorė turėtų pašiurpti mažiau?"

Todėl, kad gimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė, kaip ir N. Oželytė, yra signatarė.
(Deleted comment)
Re: Direktorė - tomas_b - Jan. 23rd, 2011 06:02 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
Re: Direktorė - tomas_b - Jan. 23rd, 2011 08:16 pm (UTC) - Expand
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
( 43 comments — Leave a comment )

Profile

kreivarankis
Kreivarankis

Latest Month

July 2013
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars